VC Blijham

de leukste Volleybalvereniging van Oost-Groningen!

CONTACTGEGEVENS BESTUUR EN COMMISSIES


Functie

Naam

E-mail

Tel.

Bestuursfuncties 
Voorzitter

Vacature

-

-

Interim voorzitter

Bas Hartog

secretaressevcb@live.nl 

06-30792912

Secretaris

Bas Hartog

secretaressevcb@live.nl

06-30792912

Penningmeester

Lineke Dekker

info@dekkerrondvaarten.nl

0597-561717

Overige functies
Ledenadministratie

Wolf Hamminga

vcbledenblijham@gmail.com

06-37684843

Activiteitencommissie

Vrijwilligers van de club

-

-

Vertrouwenspersoon

Vacature

-

-

Webmaster

Socials

Bas Hartog

Lianne Houwen en Kim Franken

secretaressevcb@live.nl

-

06-30792912

06-22357524

Materialenbeheer

Isabel Vrieze en Lianne Houwen

-

-

Commissie van Beroep

Cees Hartog

Vacatures

-

-E-mailen