VC Blijham

de leukste Volleybalvereniging van Blijham!

CONTACTGEGEVENS BESTUUR EN COMMISSIES


Functie

Naam

E-mail

Telnr

Bestuursfuncties
Voorzitter

Jannie Rijkaart

jvansr@hotmail.com

06-51095947

Secretaris

Bas Hartog

secretaressevcb@live.nl

06-30792912

Penningmeester

Lineke Dekker

info@dekkerrondvaarten.nl

0597-561717

Jeugd-coördinator

Sibylla Pastoor

sibyllapastoor@gmail.com

06-34967757

Overige functies
Arbitrage

Jan Koning

jangeertkoning@hotmail.com

06-11593921

Technische Commissie

Janet Renken

Wim van Echten

Sandra Gelling

janetrenken@hotmail.com

wvanechten@gmail.com

sandra.gelling72@gmail.com

0597-563263

Wedstrijdsecretaris

Jack ploeger


ploeger.jack@gmail.com


Ledenadministratie

Wolf Hamminga

vcbledenblijham@gmail.com

0597-561003

Activiteiten commissie

Jack Ploeger

ploeger.jack@gmail.com


Vertrouwenspersoon

Trijnie Wieringa


0597-562850

Webmaster

Sandra Gelling & 

Wolf Hamminga

sandra.gelling72@gmail.com


Kledingcommissie

Sibylla Pastoor 

Sandra Gelling

sibyllapastoor@gmail.com &

sandra.gelling72@gmail.com

 Materialenbeheer

Henk SchipperCommissie van Beroep

Egbert Kruize, Cees Hartog 

Annemarie Borgeld