VC Blijham

de leukste Volleybalvereniging van Blijham!


Welkom op onze website,


Missie

VCB wil volleybal aanbieden aan de inwoners van Blijham en de nabije omgeving.

- Dat willen we doen door het beoefenen van competitief en recreatief volleybal.

- VCB stimuleert de sportiviteit waarbij zij een gezellige en open vereniging wil zijn. 

Visie

VCB is een vereniging waar speelplezier voorop staat. Het gaat om de sport, maar we vinden gezelligheid ook belangrijk. We streven ernaar om met minimaal één team op een zo hoog mogelijk niveau te komen. Binnen de mogelijkheden die er zijn willen we daarin investeren.

Verder vinden we het belangrijk dat alle leden zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. De leden die graag willen volleyballen en gezelligheid belangrijk vinden, kunnen meedoen met de recreanten en/of competitie spelen op een lager niveau.  Van de leden die competitie spelen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de trainingen.

Het is belangrijk dat de keuze van de leden voorafgaand aan het maken van de teamindelingen bekend is.

We vinden het belangrijk dat het beoefenen van de volleybalsport voor iedereen toegankelijk is. Daarvoor proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Om die reden hebben we jaarlijks één of meer acties, waarbij we van alle leden een actieve bijdrage verwachten. 

Onze trainingen en wedstrijden vinden plaats in sporthal De Stelling te Blijham. Een keer vrijblijvend meetrainen kan, kom gewoon een keer kijken of kom direct meedoen. Alle senioren spelen op dinsdagavond de thuiswedstrijden. De jeugd speelt op zaterdag begin van de avond. 

Locatie Sporthal De Stelling:
E-mailen